Training
Zelfinzicht en communicatietalent

Het doel van deze training

Het belangrijkste doel van deze training is de deelnemer extra tools te geven binnen communicatie. Goede communicatie is investeren in jezelf en belangrijke anderen. Belangrijke anderen kunnen zijn (potentiële) klanten, cliënten, coachees, patiënten, collega’s, ouders, kinderen enzovoort.

Binnen gelijkwaardige verbindende communicatie gebeuren bijzondere dingen. Jijzelf staat in je kracht en bent trouw aan wie je werkelijk bent. De ander voelt zich gerespecteerd en gehoord. Er komt relevante informatie op tafel. Er ontstaat beweging. Verbindende communicatie is creatief, constructief en geeft lekkere energie.

Deze training bied ik zowel in een individuele als in een groepsvorm aan en zijn altijd custom-made

Contact Coach Eindhoven Antoinette Hoek

Groei als mens
en als professional

De uitgangspunten van deze training zijn

Wat ga je leren

Het resultaat

Individuele intake

Vooraf krijgt iedere deelnemer een individuele intake. De deelnemers worden geïnterviewd over diverse zaken, het interview wordt opgenomen en geanalyseerd.

De analyse is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in:

Werkwijze uitgelegd

Jouw communicatie is onder te verdelen in verbale en in non-verbale communicatie. De verbale communicatie is zo’n 10 procent en de non-verbale communicatie vertegenwoordigt zo’n 90 procent. Als ik het over de non-verbale communicatie heb, moet je denken aan je lichaamshouding, mimiek, oogcontact en gebaren. Omdat het overgrote deel van het non-verbale onwillekeurig en onbewust gebeurt, is het zowel voor jou als voor mij een schat aan informatie.

De inzichten en aanbevelingen die hieruit voortkomen, zijn een eye-opener op zich. Zij kunnen op zichzelf staand al voldoende zijn om de gewenste stappen te zetten en jezelf als persoon en professional te optimaliseren.

Investering in tijd

Tarieven

Wanneer de training plaatsvindt op locatie bij Antoinette Hoek Coaching te Eindhoven zijn deze bedragen inclusief locatie- en catering kosten.
Wanneer de training in company plaatsvindt zijn de bedragen exclusief locatie- en catering kosten

Alle bedragen zijn exclusief BTW
Inzichten in organisatie vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Algemene voorwaarden

Wil je meer weten?
Neem gerust contact met mij op.

Coach Eindhoven Antoinette Hoek