Team coaching

In een team werken kan een feest zijn. Dan zie je dat:

Maar op het team kan ook het volgende van toepassing zijn:

Dan kunnen jullie team coaching gebruiken als extra ondersteuning!

Antoinette-hoek-coaching-teamcoaching

Samenwerking, meer onderling begrip,
goede communicatie en sterk leiderschap!

Team coaching

Team coaching maakt gebruik van de kwaliteiten in het team. De teamcoach is in dienst van de teamleider en de teamleden. De teamcoach begeleidt, spiegelt, traint en ondersteunt. Altijd gericht op het afgesproken doel. Het team blijft zelf eigenaar van het proces en het te behalen doel.
Binnen een goed werkend team is vertrouwen en verbinding essentieel! Maar dat is niet alles. Ook de voortgang en het vakmanschap moeten op orde zijn. Ze zijn met elkaar verbonden. Ze kunnen niet zonder elkaar en beïnvloeden elkaar continu.

Team coaching is erop gericht dat een team resultaat haalt en het goed heeft met elkaar! Daarbij zijn de 4V’s belangrijk:

VOORTGANG en eigenaarschap op resultaat, het gezamenlijke teamdoel.

VAKMANSCHAP moet in voldoende mate aanwezig zijn in een team  om de teamdoelen te realiseren.

VERTROUWEN en betrouwbaarheid tussen teamleden is aanwezig als zij op elkaar kunnen rekenen in slechte en goede tijden.

VERBINDING gaat over verbindende communicatie en samenwerking over de voortgang, het vertrouwen en het vakmanschap.

De meetlat voor resultaatverantwoordelijke teams

Teamleden hebben commitment en eigenaarschap op de kaders van de organisatie. Ze kennen de visie, missie, organisatiedoelstellingen en de strategie om vanuit de missie de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

Het team kent de teamdoelstellingen en heeft daar commitment mee. Hun werkzaamheden staan in het teken van de teamdoelstellingen en op tijd deze doelen te bereiken. Zij spreken elkaar daarop tijdig aan: geven blijk van genoegen en ongenoegen aan elkaar als het gaat om resultaatverantwoordelijkheid.

Het team heeft gezamenlijk voldoende vakmanschap om hun werkzaamheden professioneel uit te voeren. Zij leren met en van elkaar: kennis en ervaring delen, is kennis en ervaring vermenigvuldigen. Zij stimuleren en begrenzen elkaar in uitoefening van hun werkzaamheden (‘maak geen Rembrandt als er bij de klant een deur geverfd moet worden). Zij geven elkaar tijdig feedback op elkaars vakmanschap in belang van de opdracht.

Het team kent de werkprocedures en werkafspraken en heeft daar commitment mee. Zij houden zich aan afspraken en procedures en spreken elkaar daarop tijdig aan. Zij doen het werk waar zij voor aangesteld zijn: niet meer en niet minder, zodat er balans is geven en ontvangen.

De teamleden kunnen effectief en collegiaal communiceren en elkaar taak- en resultaatgericht feedback geven op gewenst gedrag en op ongewenst gedrag in bereiken van de doelen, in vakmanschap, in het volgen en houden aan werkafspraken

Graag verwijs ik je ook nog naar een duidelijke brochure, deze is hier te downloaden.

Het coach traject

Een traject start met een kennismaking met het team. Daarin wordt samen bepaald of het klikt en of er een coach traject wordt ingezet.

Er wordt een contract opgesteld met daarin o.a.
De coachvraag, doelen, rollen, succesmeetlat, besluitvorming, context, inspanning in tijd, evaluatiemomenten.

Ieder traject is maatwerk passend bij het team en de coachvraag van het team.

Wil je meer weten?
Neem gerust contact met mij op.

team-coaching-eindhoven5