Coaching voor professionals

Coaching voor professionals en leiderschap op alle niveaus, dan is persoonlijke ontwikkeling een essentieel en continu proces, als mens en als professional. Inzichten in jezelf en je gedrag zijn een belangrijk vertrekpunt om te bepalen hoe jij kunt optimaliseren en welke concrete stappen daar vervolgens voor nodig zijn.

Zodat jij optimaal geniet je van je werk, helder en flexibel communiceert, kalm en assertief bent en bovenal dat jij de juiste dingen doet op de beste manier.

Werkwijze en tarieven | Antoinette Hoek Coaching Eindhoven

Een betere jij,
begint bij jezelf

Voor coaching van professionals is inzicht het vertrekpunt

Vaak besteden we de meeste aandacht aan de kennis vanuit ons hoofd, ons cognitieve brein. Dat kan heel bruikbaar zijn bij technische vraagstukken of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Als het echter gaat om je gemoedstoestand en hoe zich dat verhoudt tot jouw gedrag, is er een meer geschikte bron van informatie. Zoals de microbewegingen in je gezicht, je lichaam, het systemische domein en het emotionele brein. We gaan al deze elementen aan de slag!

Als specialist non-verbale communicatie werk ik naast de kennis en informatie vanuit je hoofd, ook met signalen vanuit je gezicht en je lichaam. Ik analyseer je non-verbale communicatie als vertrekpunt om je te doorgronden en persoonlijke groeimogelijkheden inzichtelijk te krijgen. Met rake vragen en focussessies verzamelen we zichtbare en onzichtbare informatie.

Beweging en doelgerichte stappen

Alle verzamelde informatie leidt tot heldere en verrassende inzichten in jezelf. Dat alleen al zet beweging in gang. Het schept helderheid in dat wat jij anders wilt gaan doen. En dat inzicht leidt tot nieuwe besluiten. Hoe dat eruit ziet, wat je gaat doen en wat je concrete acties zijn? Dat bespreken we in enkele sessies samen. Daarbij gaan we niet alleen in op je persoonlijke ontwikkeling, maar ook op de toepasbaarheid van de wetenschap die je hebt opgedaan in de vakvaardigheden die je nodig hebt als professional.

Zit jij op Linkedin? Nodig mij dan uit om te connecten. Zit je op Facebook, volg mij daar dan voor updates en bruikbare tips.

Gerichte stappen maken als:

Coach Eindhoven Antoinette Hoek